Spring naar content

Het laatste nieuws

Minister Mona Keijzer bezoekt Merwede LAB

Mona Keijzer, nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, bracht gisteren een bezoek aan Merwede LAB, het innovatielab voor de gebiedsontwikkeling Merwede in Utrecht. Merwede LAB programmamanager Mirjam Schmüll vertelde over hoe het publiek-private eigenarencollectief de duurzaamheidsinnovatielast deelt om haalbare, betaalbare opschaling en innovatie op schaal van een heel gebied te realiseren.